Simone Gabbi

European Food Safety Authority (EFSA), Parma